Vertrouwenspersoon (VPO&I)


Klokkenluidersmelding te kwader trouw

Een vonnis over een onsympathieke medewerker van een kinderopvang, de belangrijke rol van de Vertrouwenspersoon en misbruik van de klokkenluidersmelding uit wraak, met alsnog een billijke vergoeding voor deze medewerker (dus tips hoe te handelen als werkgever).

Aankomende wijziging Arboregelgeving wegens verplichting aanstellen Vertrouwenspersoon – Kader Opleidingen (kader-opleidingen.nl)

Op dit moment ligt er een initiatiefwet in de Tweede Kamer “Wet vertrouwenspersonen” om de Arbowet aan te passen. Deze wet pleit voor het wettelijk recht op toegang tot een vertrouwenspersoon van een werknemer. De werkgever dient hierin te voorzien door één of meerdere vertrouwenspersonen aan te stellen (via de OR).

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit

Ruim 1,2 miljoen mensen krijgen op hun werk te maken met pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie. Deze ongewenste omgangsvormen op de werkvloer zijn geen nieuwe fenomenen. Ze komen overal voor en wanneer je ernaar vraagt zal iedereen beamen dat deze fenomenen bestreden moeten worden. Toch lukt dat niet voldoende. Al jaren blijft het percentage Nederlandse werknemers dat bijvoorbeeld wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen, hangen op 16%. Werknemers weten vaak niet bij wie ze terecht kunnen als ze te maken hebben met ongewenst, of niet -integer gedrag…

Bespreek uw wensen en laat mij weten wat ik voor u kan doen

Bel Met recht Juridisch op 0641377422 of 0858772447 en laat mij weten hoe ik uw onderneming kan helpen.Met recht Juridisch

0641377422  |  085 877 2447
wendyfranken@mrjuridisch.nl