fbpx

Deze kennisbank is beschikbaar voor ondernemingen in heel Nederland


Met recht Juridisch deelt graag kennis met de artikelen die Wendy Franken de afgelopen jaren heeft geschreven. Met recht Juridisch houdt u graag up-to-date over onderwerpen zoals arbeidsrecht, rechtskeuze, algemene voorwaarden en privacy.

Met recht Juridisch deelt ook kennis door het geven van seminars en (personeels) bijeenkomsten.
Mocht u interesse hebben in een artikel of bijeenkomst op maat, neem dan contact op.

Privacy en recht

OZOverbindzorg


Ieder mens, jong of oud, verdient de best mogelijke zorg. Om die best mogelijke zorg te realiseren heb je anderen nodig, van mantelzorgers tot zorgverleners en professionals in het onderwijs. Hoe verbind je al deze betrokken partijen, zodat jouw zorg in één overzicht gebundeld is? En hoe houd je zelf de regie over de zorg die jou geboden wordt? Communicatieplatform OZOverbindzorg houdt grip op je zorg.

Pas op met kopiëren van identiteitsbewijzen


Het komt veelvuldig voor. Gasten checken in bij het hotel en vrijwel direct wordt de gast verzocht om een identiteitsbewijs te overhandigen. Het identiteitsbewijs wordt niet alleen gebruikt ter identificatie, maar wordt vervolgens gekopieerd. De kopie eindigt in een mapje achter de balie en daarmee is de kous af.

Juridisch commentaar op schandaal bij de belastingdienst


In het artikel ‘Overheid weigert controle op inbreuk privacy‘ van Wiebe Zijlstra wordt omschreven welke onverkwikkelijke situatie langdurig heeft bestaan (of mogelijk nog steeds bestaat) bij de Belastingdienst en hoe er wordt nagelaten om op te treden. Het artikel van ZBC bespreekt vooral de situatie met betrekking tot het nalaten van de plicht tot beschermen van persoonsgegevens.

Zijn uitspraken zbc over avg juridisch houdbaar?


Het is niet nieuw dat ZBC standaard kiest voor een pragmatische invalshoek. Ook de artikelen op de ZBC kennisbank hebben een hoog praktijkgehalte. ZBC schroomt daarbij niet om de wet op een daarbij passende wijze te interpreteren. Als jurist1) echter wil ik de discussie zuiver houden. Tegelijkertijd wil ik uiteraard mijn ogen niet sluiten voor de praktijk.

“Privacy: stap voor stap beleid voor DGA in MKB”


Iedereen weet nu wel dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 is ingegaan. De meeste organisaties richten zich op dit moment op privacy omdat het een verplichting is. De praktische training gaat in op de meest gestelde vraag hoe je de AVG in de praktijk brengt.

MKB juridisch

Juridisch commentaar op het personaliseren van festivalticketsJuridisch commentaar op BNR Radio.

Waarom compliance (onder andere in het kader van NEN 7510) niets met regels te maken heeft

 


Dit is natuurlijk een vreemde titel – zeker wanneer een jurist dit schrijft.
Toch ben ik gaandeweg overtuigd geraakt van deze stelling. In iets genuanceerdere vorm uiteraard, maar dat staat niet zo uitnodigend als deze titel.

Voor (horeca)
ondernemers

Het verlenen van schaarse vergunning: een kansspel op zichIn een eerder artikel heb ik omschreven op welke manieren lokale overheden de mogelijkheden binnen de Wet Bibob benutten.

Wet Bibob: Regelgeving om rekening mee te houden


Iedere (startende) ondernemer krijgt te maken met een wirwar aan wet- en regelgeving. De meeste ondernemers die dit artikel lezen hebben ook te maken met de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Juridische nieuwsflits inzake “verzuim”


Deze Juridische Nieuwsflits gaat over het leerstuk van “ verzuim”.
Iedereen sluit dagelijks meerdere overeenkomsten. Meestal zal men zich daar niet of nauwelijks bewust van zijn. Die overeenkomsten, bijvoorbeeld het kopen van een brood, leiden ook zelden tot problemen.

Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Concurrentiebeding bij arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.


Op 23 juli jl. heeft de kantonrechter in kort geding korte metten gemaakt met een concurrentiebeding dat was overeengekomen in een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een medewerker was voor zes maanden in dienst getreden bij DPA. Na drie weken werd hij al gedetacheerd bij een grote opdrachtgever van DPA: Delta Lloyd. Na verstrijken van zes maanden is er een vervolgovereenkomst tot stand gekomen voor de duur van een jaar.

Cookieregels (weer) gewijzigd


Artikel 11.7a Tw (Telecommunicatiewet) is op 11 maart 2015 gewijzigd. De wijziging introduceert een nieuwe uitzonderingsgrond voor cookies die slechts de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij (website) meten en daarbij geen of slechts geringe gevolgen voor de gebruiker opleveren.

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor Veiligheidskundigen Masterclass


Studieduur:1 dag Investering:€ 295,- Brochure downloaden Incompany offerte
Naast operationele aspecten krijgen juridische aspecten een steeds belangrijkere rol binnen het werkveld van de Veiligheidskundige. Met name door het wegvallen van sociale vangnetten, worden werkgevers steeds vaker geconfronteerd met aansprakelijkheidsstelling.

Ernstig letsel na ontploffend confettikanon; werkgever aansprakelijk?


Dat werkgevers in veel gevallen aansprakelijk zijn in geval van een arbeidsongeval is bekend. Dat werkgevers verplichtingen hebben ter voorkoming van arbeidsongevallen is ook al bekend. Maar hoe zit dit wanneer een medewerkster een confettikanon tot ontploffing laat komen in haar eigen gezicht, met ernstig letsel tot gevolg?