fbpx


Op 8 april jongstleden heb ik als vierde punt in het overzicht van onderwerpen die geregeld kunnen worden in de algemene voorwaarden het (uitsluiten van het) recht op opschorting genoemd.