fbpx


Artikel 11.7a Tw (Telecommunicatiewet) is op 11 maart 2015 gewijzigd. De wijziging introduceert een nieuwe uitzonderingsgrond voor cookies die slechts de kwaliteit en/of effectiviteit van een geleverde dienst van de informatiemaatschappij (website) meten en daarbij geen of slechts geringe gevolgen voor de gebruiker opleveren.