fbpx


Op 23 juli jl. heeft de kantonrechter in kort geding korte metten gemaakt met een concurrentiebeding dat was overeengekomen in een overeenkomst voor bepaalde tijd. Een medewerker was voor zes maanden in dienst getreden bij DPA. Na drie weken werd hij al gedetacheerd bij een grote opdrachtgever van DPA: Delta Lloyd. Na verstrijken van zes maanden is er een vervolgovereenkomst tot stand gekomen voor de duur van een jaar.