fbpx


Een boetebeding is een artikel waarin is bepaald dat een partij een boete verschuldigd wordt wanneer hij een verplichting niet nakomt. Soms wordt een boetebeding in de overeenkomst opgenomen, vaker staat een boetebeding in de algemene voorwaarden.