fbpx


In het artikel ‘Overheid weigert controle op inbreuk privacy‘ van Wiebe Zijlstra wordt omschreven welke onverkwikkelijke situatie langdurig heeft bestaan (of mogelijk nog steeds bestaat) bij de Belastingdienst en hoe er wordt nagelaten om op te treden. Het artikel van ZBC bespreekt vooral de situatie met betrekking tot het nalaten van de plicht tot beschermen van persoonsgegevens.