fbpx


In het vorige artikel over algemene voorwaarden is beschreven op welke wijze algemene voorwaarden hun nut kunnen bewijzen in geval van wanbetaling van een debiteur. Zo bestaat er de optie van het opnemen van een eigendomsvoorbehoud (1), alsmede de optie om de daadwerkelijk gemaakte incassokosten te vorderen in een procedure (2).